×
×
Aşama Aşama Rektum Kanseri Tedavisi

Aşama Aşama Rektum Kanseri Tedavisi

Rektum kanseri tedavisi önemli ölçüde kanserin ilerlediği evreye dayanır. Geniş bölgelere yayılmayan rektum kanseri olan kişiler genellikle ameliyatla tedavi edilirken radyasyon ve kemoterapi ile tedavi ameliyattan önce veya sonra uygulanabilir. Rektum kanserinin ilerlediği aşamalara göre nasıl tedavi yöntemlerinin uygulandığını öğrenmek için yazımızı mutlaka okumalısınız.

6 Şubat 2019

Rektum Kanseri Hangi Aşamada Nasıl Tedavi Edilir?

 

Evre 0

Bu aşamada kanser rektumun iç astarının dışına taşmamıştır. Kanserli bölgeyi çıkarmak için genellikle polipektomi (polip çıkarma), lokal eksizyon veya transanal rezeksiyon gibi ameliyatlar tercih edilebilir.

 

Evre 1

Bu evrede kanser rektum duvarının daha derin katmanlarındadır ancak henüz rektumun dışına yayılmamıştır. Bu aşama, bir polip parçası olan kanserleri içerir. Polip, kolopnoskopi sırasında tamamen çıkarılırsa ve kenarlarında kanserli doku yoksa başka bir tedaviye gerek duyulmaz. Polipteki kanser yüksek dereceli ise veya polipin kenarlarında kanser hücreleri varsa doktorunuz daha fazla ameliyatı önerebilir.

Bu aşamadaki bazı kanserlerde cerrahi yöntem ana tedavi yöntemidir. Ancak cerrahi müdahale gerektirmeyen ikinci aşama kanserlerde transanal rezeksiyon ve transanal endoskopik mikro cerrahi (TEM) kullanılarak karnı kesmeden anüs içinden kanserli doku çıkarılabilir.

Doktorunuz ameliyat öncesi kanserin daha gelişmiş olduğunu belirlemedikçe tipik olarak bu ameliyatlardan sonra ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak kanser daha ileri düzeydeyse genellikle kemoterapi ve radyasyon terapisi kombinasyonu uygulanır.

 

Evre 2

Bu aşamada rektum kanserlerinin çoğu rektumun çeperi boyunca büyümüştür ve yakındaki dokulara uzanabilir. Ancak kanser henüz lenf bezlerine yayılmamıştır.

İkinci evredeki birçok kişi kemoterapi, radyasyon tedavisi ve ameliyat ile tedavi edilir. Bu aşamadaki kanserlerin tedavisinde yaygın yaklaşımlar şunlardır:

Pek çok kişide ilk tedavi olarak hem kemoterapi hem de radyasyon tedavisi uygulanır. Bunu genellikle kanserin rektumun neresinde olduğuna bağlı olarak düşük anterior rezeksiyon (LAR), kollo-anal anastomozlu proktektomi veya abdominoperineal rezeksiyon (APR) gibi ameliyatlar izler. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi tümörü yeterince küçültürse, bazen LAR veya APR gibi ameliyatlar yerine transanal rezeksiyon yapılabilir. Ancak tüm doktorlar bu yönteme katılmıyor. Çünkü bu yöntem cerrahın yakındaki lenf nodlarını kanser açısından kontrol etmesine izin vermiyor.

Ardından ameliyattan sonra toplamda yaklaşık 6 ay olmak üzere ilave kemoterapi verilir.

Başka bir seçenek, önce kemoterapiyi tek başına almak, ardından kemoterapi artı radyasyon tedavisi ve son olarak ameliyat olmak olabilir.

Bazı nedenlerden dolayı kemoterapi ve radyasyonu aynı anda alamayan insanlar için, ilk önce ameliyat (LAR, kollo-anal anastomozlu proktektomi veya APR gibi) yapılabilir. Bunu kemoterapi ve bazen de radyasyon tedavisi izleyebilir.

 

Evre 3

Üçüncü aşamada kanser yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır ama vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır. Bu evredeki hastalar kemoterapi, radyasyon tedavisi ve ameliyat ile tedavi edilecektir. Ancak bu tedavilerin sırası farklı olabilir.

Kemoterapinin ilk önce radyasyon tedavisi ile birlikte verilmesi (kemoradyasyon)  en sık tercih edilen adımdır. Bu, kanseri küçültebilir ve sıklıkla daha büyük tümörleri çıkarmayı kolaylaştırabilir. Ayrıca, kanserin pelvise geri dönme ihtimalini de azaltır. Ayrıca ameliyattan önce radyasyon vermek, ameliyattan sonra vermekten daha az soruna yol açar.

Kemoradyasyonu, rektal tümörü ve yakındaki lenf nodlarını, genellikle düşük anterior rezeksiyon (LAR), kollo-anal anastomozlu proktektomi veya abdominoperineal rezeksiyon (APR) ile rektumun neresinde olduğuna göre yapılan ameliyat takip eder. Kanser yakındaki organlara ulaştıysa, pelvik ekstansiyon olarak bilinen daha kapsamlı bir operasyon gerekebilir. Ameliyattan sonra, genellikle yaklaşık 6 ay boyunca kemoterapi verilir.

Başka bir seçenek, önce kemoterapiyi tek başına almak, ardından kemoterapi artı radyasyon tedavisi ve son olarak ameliyat olmak olabilir.

 

Evre 4

Dördüncü evrede rektum kanseri, karaciğer veya akciğer gibi uzak organlara ve dokulara yayılmıştır. Tedavi seçenekleri de kanserin ne kadar yaygın olduğuna göre değişiklik gösterir.

Tüm kanserin çıkarılması ihtimali varsa (örneğin, karaciğerde veya akciğerlerde sadece birkaç tümör vardır) en yaygın tedavi seçenekleri şunlardır:

-Rektal tümörü ve uzak tümörleri çıkarmak için ameliyat, ardından kemoterapi (ve/veya bazı durumlarda radyasyon tedavisi)

-Kemoterapi sonrasında yapılan rektum tümörünü ve uzak tümörleri çıkarmak için yapılan ameliyatı genellikle kemoradyasyon izler.

-Kemoterapi, ardından kemoradyasyon, son olarak da rektum tümörü ve uzak tümörleri çıkarmak için ameliyat yapılır. Bunu bazı durumlarda daha fazla kemoterapi izleyebilir.

-Kemoradyasyon, ardından rektum tümörü ve uzak tümörleri çıkarmak için yapılan ameliyat. Bunu kemoterapi izleyebilir.

Bu seçenekler daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Rektal tümörü çıkarmak için yapılan ameliyat, bulunduğu yere bağlı olarak genellikle düşük anterior rezeksiyon (LAR), kollo-anal anastomozlu proktektomi veya abdominoperineal rezeksiyon (APR) olacaktır.

Eğer kanserin yayıldığı tek yer karaciğer ise, karaciğere giden artere yerleştirilen kemoterapi ile tedavi edilebilir.

Eğer kanser daha yaygınsa ve ameliyatla tamamen yok edilemezse, tedavi seçenekleri kanserin bağırsak tıkanmasına neden olup olmadığına bağlıdır. Eğer öyleyse, hemen ameliyat gerekebilir.

Kemoterapi tümörleri küçültürse, bazı durumlarda bu noktada tüm kanseri yok etmeye çalışmak için ameliyat düşünmek mümkün olabilir. Ameliyattan sonra tekrar kemoterapi verilebilir.

 

Tekrarlayan rektum kanserini tedavi etmek

Tekrarlayan rektum kanserinde kanser ilk rektal tümör alanının yakınında (lokal olarak) veya uzak organlarda geri gelebilir. Kanser nüks ederse, genellikle ameliyattan sonraki ilk 2-3 yılda, bazen daha sonra da tekrarlayabilir.

 

Yerel nüks

Kanser pelvise geri döndüğünde, mümkünse kanseri gidermek için ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyat genellikle ilk ameliyattan daha kapsamlıdır. Bazı durumlarda, ameliyat sırasında (buna intraoperatif radyoterapi denir) ya da sonrasında radyasyon tedavisi verilebilir. Kemoterapi ameliyattan sonra da verilebilir. Daha önce kullanılmamışsa, radyasyon tedavisi de kullanılabilir.

 

Uzak nüks

Kanser vücudun uzak bir bölgesine geri dönerse, tedavi ameliyatla çıkarılıp çıkarılamayacağına bağlı olacaktır.

Kanser giderilebiliyorsa, ameliyat yapılır. Ameliyattan önce kemoterapi verilebilir. Kemoterapi ameliyattan sonra da verilir. Kanser karaciğere yayıldığı zaman, karaciğere giden hepatik arter yoluyla kemoterapi verilebilir.

Görüldüğü üzere kanser ilk evresinde teşhis edilebilirse tedavi hastalar için ilerleyen evrelere göre daha kolaydır. Unutmayın. Erken teşhis hayat kurtarır.