×
×
Sigara Kullanımının IBD Üzerinde Etkileri

Sigara Kullanımının IBD Üzerinde Etkileri

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD); Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalıklarını içine alan bir hastalık çeşididir. Bu hastalıklar kronik enflamasyona (yangı, iltihaplanma) neden olur ve şiddetli karın ağrısı, ishal ve rektal kanama gibi belirtilerle kendini gösterir.

3 Eylül 2018

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD); Crohn hastalığı ve ülseratif kolit  hastalıklarını içine alan bir hastalık çeşididir.  Bu hastalıklar kronik enflamasyona (yangı, iltihaplanma) neden olur ve şiddetli karın ağrısı, ishal ve rektal kanama gibi belirtilerle kendini gösterir. Crohn hastalığında, iltihaplanma sindirim sisteminde herhangi bir yerde olabilir.  Ülseratif kolitte ise,  iltihaplanan kısım bağırsak duvarının iç mukozası ile sınırlıdır.  Anüste başlar ve hastalık sadece kolondan yukarı ilerler.
Bu hastalıkların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ancak çevresel faktörler, bağırsak mikroorganizmaları, bağışıklık sistemi düzenlenmesi ve genetik yatkınlık arasındaki etkileşimlerin hastalık oluşumuna sebep olduğu söylenebilir. Ayrıca sigara kullanımı İBD ile bağlantılı çevresel risk faktörlerinden biridir. Sigara kullanımı Crohn hastalığının ilerleme riskini arttırmakta ve IBD belirtilerinin daha da kötüleşmesine neden olmaktadır.
Bununla birlikte, sigara içilmesinin, Crohn hastalarının koliti olanlara kıyasla nasıl etkilediği konusunda belirgin farklılıklar vardır.  

Crohn hastalığı ve sigara...

Sigara içmek,  Crohn hastalığı gelişme riskini artırabilir. Sigara içen bireylerde hastanede yatış, ameliyat ve ameliyat sonrası nüks oranları daha fazladır.

Ülseratif kolit ve sigara... 

Ülseratif koliti olanlarda sigara içmek farklı sonuçlar doğurur.  Sigara içenler mevcut sigara içmeyenlere göre daha fazla riski taşırlar. Günümüzde sigara içenler, sigara içmeyenlere göre daha uzun süre tedavi görürler. Sigara içenlerde ülseratif kolite karşı genetik yatkınlığı olan bir koruyucu faktörün (nikotinin steroid koruyucu etkisi) salınımı olabilmektedir.
Sigara içenler daha önce hiç sigara içmeyen ve sigara içmeyen kişiler olarak kolektomi (kolonun bütünüyle çıkarılması işlemi) geçirmişlerdir. Hastanede yatma oranları sigara içenler ve içmeyenler için önemli bir farklılık göstermez. Sigara içmenin IBD ile ilişkili belirtileri ve özellikle Crohn hastalığı olanlarda uzun süreli prognozu (hastalığın gidişi ,geçirdiği evreler) üzerinde zararlı etkileri vardır.

Sigaradan etkilenen faktörler şu şekildedir: