×
×
IBH ve Prostat Kanseri Riski

IBH ve Prostat Kanseri Riski

14 Ekim 2021

Araştırmacılar, inflamatuar bağırsak hastalığının prostat kanseri riskini artırdığını göstermekte ve bu rahatsızlığı olan erkekler için taramaları teşvik etmektedir. Crohn hastalığı, kolon kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilen ağrılı bir sindirim rahatsızlığıdır.

IBH ve Prostat Kanseri Riski

Yapılan bir araştırma, inflamatuar bağırsak hastalığı olan erkeklerin prostat kanseri geliştirme riskinin 4 ila 5 kat daha fazla olabileceğini bulmuştur. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, zamanla kademeli olarak kötüleşme eğiliminde olan kronik bir durum olan iki tür inflamatuar bağırsak hastalığıdır (IBD). Crohn tüm sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyebilen iltihaplanmaya neden olurken, ülseratif kolit yalnızca kolonu (kalın bağırsak) ve rektumu etkilemektedir. Her iki koşulun da bağışıklık sistemi tarafından anormal bir tepki içerdiğine inanılmaktadır. Önceki araştırmalar, IBD ve kolon kanseri arasında bir bağlantı kurmuştur. Araştırmacılar, IBD’li kişilerin yüksek PSA seviyelerine sahip olma ve sonunda prostat kanseri geliştirme olasılıkları çok daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Çalışma, 40-70 yaş aralığında olan IBD’li erkeklerde prostat kanseri riskinin önemli ölçüde arttığını bulmuştur. Aynı zamanda, IBD’li erkeklerde daha agresif prostat kanseri riskinin arttırdığı gözler önüne serilmiştir.

Erkeklerde yaygın kanser

Prostat kanseri, erkekler için en yüksek ikinci kanser riskidir. Prostat kanserinin üriner semptomları, iyi huylu bir genişlemiş prostatın semptomlarına çok benzemektedir. Bununla birlikte, semptomlar fark edilir hale geldiğinde, hastalık tipik olarak ilerlemiştir. İleri evre hastalığın semptomlarının idrarda kan veya açıklanamayan, kötüleşen kemik ağrısını içerebilmektedir. Amerikan Kanser Derneği, erkeklerin ailede prostat kanseri öyküsü varsa, 50 yaşına kadar PSA taramasına bakmalarını önermektedir. İBH’li erkeklerin, yaşamı boyunca ortalama risk taşıyan bir erkeğe kıyasla prostat kanseri teşhisi konma riski önemli ölçüde daha yüksektir. Bu nedenle onları daha dikkatli bir şekilde taramak gerekmektedir.

Kolorektal kanser, kalın bağırsakta veya rektumda başlayan herhangi bir kanser için bir şemsiye terimdir. Bu kanser tipik olarak kolon veya rektumun iç astarında bir büyüme (polip) olarak başlar. Bir polipin kansere dönüşme olasılığı, ne tür olduğuna bağlıdır. Kolonda iki ana tip polip vardır - hiperplastik polipler ve adenomatöz polipler. Adenomlar kanser öncesi iken, hiperplastik polipler iyi huyludur. Çoğu durumda, hastalar uygun şekilde taranırsa kolon kanseri önlenebilir. Kanserlerin çoğu 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Dolayısıyla, hastalar 50 yaşında kolonoskopiye girerlerse, kanser öncesi polipler çıkarılabilir.

IBD, kolorektal kanser geliştirme riskini artırabilir.

Yeni araştırmalar, IBD’li erkeklerin prostat kanseri geliştirme riskinin de önemli ölçüde daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir ve genellikle herhangi bir semptom göstermeden ortaya çıkar. Hem kolorektal hem de prostat kanseri, 50 yaşından itibaren düzenli tarama ile tespit edilebilir. IBD’li erkekler daha erken PSA taramasına başlamalıdır.