×
Hamburger Menü
×
Çizgi 1
Çizgi 2

Robotik Kolon ve Rektum Cerrahisi Nedir?
Neden ve Nasıl Uygulanır?

Robotik Kolon ve Rektum Cerrahisi Nedir?<br> Neden ve Nasıl Uygulanır?

Robotik Kolon ve Rektum Cerrahi,  ameliyatlarda küçük sinir ve damarları ayırt etmek ve korumak amacıyla,  ameliyat edilen bölgenin yakından ve üç boyutu bir şekilde en ince ayrıntısına ulaşılması işlemidir.  Açık cerrahide, cerrah elinin ve aletlerinin giremeyeceği ya da çevreye zarar verebileceği durumlarda bile yapay bir el gibi çalışan robot,  cerrahın elinin dışarıdaki hareketlerini birebir hassasiyette içeriye aktarmaktadır. Bu sayede gerçekleştirilen cerrahi işlemden en yüksek verim alınması sağlanmaktadır.

Robotik Kolon ve Rektum Cerrahisi nasıl uygulanır?

Robotik Cerrahi, hastanın karın boşluğuna küçük kesilerle girilerek bir kamera ve birkaç cerrahi alet çubuğu ile uygulanmaktadır. Robotik Cerrahi yöntemi sayesinde hastanın karnında büyük bir ameliyat yarası oluşmaz. Buna bağlı olarak ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay olmaktadır. Laparoskopinin yönteminin de avantajları arasında sayılan iyileşme sürecinin hızlı olmasının yanı sıra robotik cerrahide,  cerrahın ameliyat ettiği bölgeyi yakından, üç boyutlu ve en ince ayrıntısına girerek görebilmesi en önemli getirilerinden biridir. Robotik cerrahi kullanılarak gerçekleştirilen işlem sırasında küçük sinir ve damarları ayırt edebilmesi ve koruması sağlanır.
Açık cerrahi işlem sırasında cerrah elinin ve aletlerin giremeyeceği ya da çevreye zarar verebileceği durumlarda bile adeta yapay bir el gibi çalışan robot cerrahisi cerrahın elinin dışarıdaki hareketlerini birebir hassasiyette içeriye aktarmaktadır. Böylece cerrahi operasyondan alınacak verim en üst düzeye çıkmaktadır.

Robotik Kolon ve Rektum Cerrahisinin tercih edilme nedenleri nelerdir?

Robot cerrahisinin daha çok tercih edilmesinin nedenleri arasında, robot kolunun içerdeki sınırsız hareket yeteneği, aynı anda birkaç cerrahi alet fonksiyonunu yerine getirmesi, kanamanın az olması ve iyileşme sürecinin daha kısa olması sayılabilir.

Robotik Cerrahisinin Kolon ve Rektum hastalıklarının cerrahisinde yeri nedir?

Robotik Cerrahi Sistemler, her türlü kolorektal hastalığın tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Anatomik özelliklerinden dolayı özellikle rektum kanseri neddeni ile uygulanan operasyonlarda, pelvis gibi dar ve derin bir alan içinde robotik cerrahi sistemler daha çok kullanılmaktadır.
Diğer kullanım alanları ise, onkolojik cerrahi kurallara uygun lenfatik disseksiyon yapılmasıdır. Gerçekleştirilecek cerrahi müdahale sırasında robotik sistem sayesinde özellikle cinsel ve üriner fonksiyonları sağlayan damar sinir paketinin görülerek korunması Robotik Cerrahi Sistemin etkin bir şekilde tercih edilmesine neden olmaktadır. Açık ameliyatlara oranla, robotik cerrahi sistemle gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında hastaların yaşam kalitesi yükseltmekte ve lokal nüks oranı düşmektedir. Hastalar ameliyat sonrasında ameliyat öncesi beslenme düzenlerine daha çabuk dönebilmekte ve böylelikle hastanede yatış süresi ve günlük hayata dönüş süresi kısalmaktadır.